Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna och statsrådets nätverk för regnbågssamarbete vill påminna om vikten av likabehandling och jämställdhet på IDAHOT-dagen

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2020 9.30
Pressmeddelande

Ministrarna och statsrådets nätverk för regnbågssamarbete firar den internationella dagen mot homofobi och transfobi, IDAHOT, med en kampanj där ministrarna framför sina videohälsningar. I år är det internationella temat för IDAHOT-dagen Breaking the silence.

Kommunikationskampanjen genomförs 14–15 maj. I den lyfter man fram det arbete som görs inom olika förvaltningsområden och regeringens engagemang för att främja likabehandling och jämställdhet bland sexuella minoriteter och könsminoriteter (hbtq-personer). Videor och citatbilder publiceras i ministeriernas sociala medier 14–15 maj med hashtaggarna #idahot2020, #likabehandling och #jämställdhet.

I statsrådet finns ett inofficiellt nätverk för regnbågssamarbete som för samman företrädare för olika ministerier, diskrimineringsombudsmannens och jämställdhetsombudsmannens byråer och det civila samhället. Nätverket samordnas av justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Syftet med nätverket är att förbättra statsrådets interna samarbete och samordning i arbetet med sexuella minoriteters och könsminoriteters grundläggande och mänskliga rättigheter samt att stärka statsrådets samarbete med det civila samhället.

IDAHOT-dagen är en internationell temadag mot homofobi och transfobi som firas årligen den 17 maj. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter samt att stimulera åtgärder för att avhjälpa missförhållandena.

Ytterligare information:

Ordförandena för statsrådets nätverk för regnbågssamarbete
Katriina Nousiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 275, [email protected]
Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, tfn 0295 163 233, [email protected]

Tillbaka till toppen