Hoppa till innehåll
Media

Vad är ett gott liv? frågas det i SuomiAreenas pop up-ungdomslokal den 15 juli

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2015 11.54
Pressmeddelande

I SuomiAreenas pop up-ungdomslokal vill finansministeriet och justitieministeriet veta vad som enligt ungdomars åsikt är ett gott liv. Svaren kommer att utnyttjas vid OECD:s ungdomsforum som ordnas i höst. I ungdomslokalen har de unga också möjlighet att träffa OECD:s vice generalsekreterare Mari Kiviniemi som är på plats den 15 juli fr.o.m. kl. 12.

I verksamheten av Allianssi rf:s pop up-ungdomslokal på Björneborgs torg deltar förutom ministeriernas representanter även företrädare för Mannerheims Barnskyddsförbund, Vihreä Teatteri, Satasirkus och Finlands 4H -förbund.

I pop up-ungdomslokalen är det möjligt att bekanta sig med webbtjänsten ungasidéer.fi och svara på enkäterna med vilka de ungas åsikter samlas in för att användas vid OECD:s möte. Enkäterna är öppna fram till slutet av augusti på ungasidéer.fi.

Diskussion om ungdomars delaktighet på OECD:s förvaltningsministermöte

OECD-ländernas förvaltningsministrar samlas i oktober i Helsingfors för att diskutera hur man genom förvaltningspolitik kan trygga att alla kan ta del av den ökade välfärden. Finlands centrala mål är att främja barns och ungas möjligheter att delta i beredningen av beslut.

OECD:s medlemsländer samlar som bäst information om ungdomars åsikter om ett gott liv och delaktighet bland annat genom skolsamarbete, i samband med olika evenemang och via elektroniska kanaler. Som en del av finansministeriets projekt Öppen förvaltning håller man på att samla in ungdomars åsikter om delaktighet för ungdomsforumet Youth Forum som ordnas i samband med förvaltningsministermötet i Helsingfors.

Ungasidéer.fi främjar delaktighet

Den riksomfattande webbtjänsten ungasidéer.fi ingår i justitieministeriets demokratitjänster. Tjänsten kan tas i bruk av alla aktörer inom ungdomssektorn, såsom kommuner, organisationer, skolor och läroverk, församlingar, idrottsföreningar och olika påverkansgrupper för unga.

Via ungasidéer.fi är det möjligt att höra och engagera de unga i frågor som gäller en enskild organisation, ett visst område eller hela landet. I tjänsten kan ungdomar lägga fram sina egna idéer, stöda och kommentera andras idéer, föra idéerna vidare och därigenom lära sig på vilket sätt medborgarna kan påverka i samhället.

Justitieministeriet har skapat elektroniska tjänster för att öka kommuninvånarnas möjligheter att både officiellt och inofficiellt delta i beredningen av ärenden samt för att främja växelverkan mellan kommunen och kommuninvånarna. Tjänsterna ger kommuninvånarna möjlighet att bland annat lägga fram initiativ och delta i diskussionen om aktuella frågor. Alla demokratitjänster finns tillgängliga på adressen www.demokrati.fi.

Ytterligare upplysningar:
direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534
konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348
e-post: fö[email protected]

Följ temat

på Facebook:
Nuortenideat.fi
Demokratia.fi

på Twitter:
@nuortenideat
@demokratia_fi

på webben:
Ungdomsforumet Youth Forum ordnas i samband med OECD:s förvaltningsministermöte som hålls i Finland den 28 oktober 2015.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande webbtjänst som ger ungdomar möjlighet att komma med idéer och uttrycka sig om lokala eller nationella frågor som är viktiga för dem.

På demokrati.fi styrs besökarna till justitieministeriets olika demokratitjänster och till andra källor med information om medborgarnas möjligheter att delta och påverka. Startsidans innehåll och utformning kommer att förnyas under år 2015. Den förnyade tjänsten öppnas under hösten 2015.

SuomiAreena är ett evenemang för samhällsinriktad debatt som ordnas i Björneborg 11?17.7. De olika debatterna är öppna för alla.

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen