Hoppa till innehåll
Media

Myndigheterna kan inte kommentera vårdnadstvister mellan föräldrar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2013 14.00
Pressmeddelande -

Ryska medier har den 23 januari 2013 rapporterat om en tvist som gäller vårdnad om barn mellan en moder som bor i Petroskoj och en rysk fader som bor i Finland. Fallet har kommit till både justitieministeriets och utrikesministeriets kännedom. Fallet gäller enskilda personer och därför kan det inte kommenteras i offentligheten. Det är dock inte fråga om personer som har varit i Finland som turister. Det kan dock konstateras att det är fråga om en vårdnadstvist mellan föräldrar och att tvisten omfattar internationellt privaträttsliga aspekter såsom bestämmande av barnets hemvist.

I Haagkonventionerna (Haagkonventionen om bortföranden av barn och Haagkonventionen om skydd av barn) finns bestämmelser om på vilket sätt barnets hemvist bestäms. Enligt Haagkonventionerna ska beslut om vårdnad om barn fattas i den stat där barnet har hemvist.

Vårdnadstvister mellan föräldrar är både nationellt och internationellt sett svåra frågor. I detta fall är det också fråga om domstolens behörighet och om vilken stats domstol som är behörig att fatta beslut om vårdnad om barn.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Hannu Taimisto, tfn 02951 50430
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen