Hoppa till innehåll
Media

Att minska våldet mot kvinnor är hela samhällets ansvar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2013 11.52
Pressmeddelande -

Våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor är tyvärr allmänt i Finland. Statistiken visar att majoriteten av alla brott mot liv sker bland män, men det näst vanligaste offret är en kvinna som dödats av sin partner. Sätten att minska våldet mot kvinnor diskuterades vid Zontaklubbens seminarium i Jakobstad den 21 oktober.

- En stor del av de kvinnliga offren har dödats i sitt eget hem, det vill säga i ett ställe, där de borde kunna känna sig trygga. Vi har inte tillräckligt med platser i våra skyddshem och tillgången på tjänster varierar för mycket mellan kommunerna, sade specialmedarbetare Robin Harms som företrädde justitieminister Anna-Maja Henriksson vid seminariet.

Enligt Europarådets rekommendation borde det finnas ca. 500 skyddshemsplatser i Finland, då det för tillfället finns endast 110 platser.

Justitieministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet inlett ett tvärsektoriellt projekt för att trygga stödtjänsterna för brottsoffer samt deras finansiering. Detta arbete förutsätter nära samarbete mellan de olika ministerierna samt att organisationernas roll preciseras.

Enligt minister Henriksson bör man också överväga att införa en brottsofferfond enligt svensk modell i Finland. I denna modell ska den som dömts för ett våldsbrott förutom det egentliga straffet betala exempelvis 50 euro till brottsofferfonden.

Under de senaste åren har bekämpning av våld mot kvinnor varit ett centralt tema även i internationella sammanhang. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen, antogs år 2011.

- Det som är särskilt viktigt med konventionen är att den är den första europeiska rättsligt bindande konventionen som syftar till att skydda kvinnor mot våld. Utrikesministeriet bereder den nationella ratificeringen av konventionen och den ratificeras förhoppningsvis inom den närmaste framtiden.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen