Hoppa till innehåll
Media

Natalia Ollus blir direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2017 14.03 | Publicerad på svenska 23.11.2017 kl. 14.12
Nyhet

Statsrådet har utnämnt juris doktor, politices magister Natalia Ollus till direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI), från och med ingången av 2018. Tjänsten tillsattes för en tidsperiod på tre år.

Natalia Ollus har varit ställföreträdare för HEUNI:s direktör sedan september 2016. Tidigare har hon arbetat som specialplanerare vid HEUNI och som specialsakkunnig bl.a. vid det administrativa centret för FN:s kamp mot droger och brottslighet UNODC, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE och Finlands FN-representation.  

HEUNI finns i Helsingfors och har till uppgift att bistå FN i verkställandet av kriminalpolitiska beslut och rekommendationer. Institutet grundades 1981 genom ett avtal mellan Finland och FN och är en självständig inrättning inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Mer information: biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen, tfn 02951 50580, e-post [email protected]

Tillbaka till toppen