Hoppa till innehåll
Media

Rådet för brottsförebyggande meddelar
Tjänsten Webbtips vann den nationella tävlingen för brottsförebyggande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2017 13.13 | Publicerad på svenska 2.10.2017 kl. 13.18
Pressmeddelande
Nina Vaaranen-Valkonen och Antti Järventaus från Rädda Barnen rf:s tjänst Webbtips vann den nationella tävlingen för brottsförebyggande.

Den nationella tävlingen för brottsförebyggande 2017 vanns av webbtjänsten Webbtips som upprätthålls av Rädda Barnen rf. Via webbtjänsten kan man anonymt anmäla webbinnehåll med anknytning till sexuellt utnyttjande av barn. I år var cybersäkerhet tema för tävlingen. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) i december i Tallinn.

I tävlingen som ordnades av rådet för brottsförebyggande sökte man antingen projekt som förebygger nätbrott som har samband med organiserad brottslighet eller projekt som ökar medborgarnas cybersäkerhet och cybermedvetenhet. Fyra kandidater deltog i tävlingen inom den uppställda tidsfristen och dessa var tjänsten Webbtips (Rädda Barnen rf), guiden Cyber-fickdata (Kyberin taskutieto) (Försvarsutbildningsföreningen och Jyväskylä universitet), kursen Informationssäkerhet (Försvarsutbildningen) och projektet Kärleksbedrägeri på webben (Rakkauspetokset verkossa) (polisinrättningen i Västra Nyland).

Webbtips uppmuntrar till ingripande och underlättar myndighetsarbetet

Vinnaren av tävlingen, webbtjänsten Webbtips som upprätthålls av Rädda Barnen rf, har varit verksam i Finland sedan 2002. Tjänsten är en del av ett internationellt nätverk dit det hör tipstjänster i olika länder. Till Webbtips kan vem som helst anonymt anmäla webbmaterial eller webbverksamhet med anknytning till sexuellt utnyttjande av barn.

Webbtips är inte en myndighetsaktör, men uppgifter om material som bedöms vara olagligt förmedlas till Centralkriminalpolisen. Tipsen som kommer in via webbtjänsten underlättar myndigheternas arbete. En lågtröskeltjänst uppmuntrar webbanvändare att reagera på misstänkt innehåll och underlättar anmälningen av det. Till Webbtips har det till och med augusti 2017 inkommit över 64 000 enskilda tips. Med hjälp av tipsen kan man snabbare avlägsna det olagliga materialet från webben och identifieringen och biståendet av offer underlättas.

Tävlingens vinnare valdes av ett tre personers expertråd som utnämnts av rådet för brottsförebyggande. I expertrådet fanns företrädare från justitieministeriet, inrikesministeriet och Centralkriminalpolisen. När det gäller Webbtips uppskattade rådet särskilt tjänstens omfattande internationella samarbete, verksamhetens kontinuitet och möjligheterna till utveckling av tjänsten. Tjänstens verksamhet är etablerad och den utvärderas med jämna mellanrum. En styrka hos tjänsten är också dess användbarhet i förebyggandet av nätbrott som har samband med organiserad brottslighet.

Medborgarnas medvetande om brott på webben måste förbättras

Ordförande för rådet för brottsförebyggande, häradsåklagare Eija Velitski anser att tjänsten Webbtips gör ett förtjänstfullt arbete för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn på webben. Syftet med verksamheten är att hindra spridning av sexuella bilder på barn och att hjälpa offer.

– Ett sexuellt utnyttjande som skett i barndomen ökar risken för att falla offer för sexualbrott även senare i ungdomen och som vuxen. Webbtips verksamhet är också viktig i synnerhet när det gäller att förebygga att personer ska bli offer för upprepade brott, bedömde Velitski.

Velitski anser att alla projekt som deltagit i tävlingen är viktiga steg i arbetet för att förbättra medborgarnas cybersäkerhet. Det är viktigt att sprida guider om cybersäkerhet och ordna kurser vid behov. Projektet som förebygger kärleksbedrägeri på webben och bistår offer tar för sin del itu med ett aktuellt problem och förhoppningsvis genomförs det enligt planerna.

Ytterligare information om tävlingen: Minna Piispa, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, tfn 02951 50223, [email protected]

Ytterligare information om Webbtips: Antti Järventaus, chef, Enheten barn och digitala medier / Rädda Barnen rf, tfn 050 3646410, [email protected]

Tillbaka till toppen