Hoppa till innehåll
Media

Förhandlingsdelegation tillsatt för att bereda en nordisk samekonvention

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2011 11.15
Pressmeddelande -

Statsrådet har tillsatt en delegation med uppgift att förhandla om en nordisk samekonvention mellan Finland, Sverige och Norge. Syftet med konventionen är att förbättra samernas ställning som urfolk samt förstärka och befästa samernas rättigheter.

Delegationens ordförande är direktör Johanna Suurpää från justitieministeriet. Ledamöterna är regeringsrådet Satu Paasilehto från undervisnings- och kulturministeriet, landskapsdirektör Esko Lotvonen från Lapplands förbund samt sametingets ordförande Klemetti Näkkäläjärvi, I vice ordförande Irja Seutula-Kari och II vice ordförande Erkki Lumisalmi som representanterna för sametinget.

Varje land tillsätter en förhandlingsdelegation om högst sex personer för förhandlingarna. Delegationen består av representanter från regeringen och sametinget. Man kom överens om ärendet vid mötet som hölls i Stockholm den 22 november 2010 mellan ministrarna ansvariga för samiska frågor i Finland, Sverige och Norge samt ordförandena för sametingen i dessa länder.

Utöver ledamöterna kan sakkunniga utnämnas till delegationen. De behövliga sakkunniga samt den bredare bakgrundsgrupp som tillsätts för att stöda delegationen ska utnämnas senare.

Förhandlingarna inleds i början av år 2011 och målet är att de slutförs inom fem år. Förhandlingarna genomförs med konventionsutkastet utarbetat av en samnordisk expertgrupp år 2005 som ram.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Mirja Kurkinen (JM), tfn 09 1606 7621, e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen