Hoppa till innehåll
Media

En revidering av namnlagen aktuell

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2016 12.59
Pressmeddelande

Namnlagen, som gäller användningen av för- och släktnamn, ska revideras. Den gällande lagen trädde i kraft år 1985, och enligt en bedömningspromemoria som utarbetats vid justitieministeriet är det skäl att bedöma behovet att modernisera lagen till följd av de ändringar som skett i befolkningsstrukturen och en allt mer individuell syn på människan.

Behovet att ändra lagen beror på internationaliseringsutvecklingen och ändringarna i familjestrukturerna, men också på att man vill ge mer individuella namn. Dessutom har personbeteckningen fått en större betydelse som individualiseringsredskap än för- och släktnamnet. Reformarbetet syftar också till att förenkla regleringen och effektivisera myndigheternas verksamhet.

I promemorian, som i dag skickas ut på remiss, behandlas bland annat de sociala värden som hänför sig till för- och släktnamn, såsom namnets beständighet, skyddet för släktnamn, skyddet för det inhemska namnskicket och sambandet mellan namnen i en familj samt hur dessa frågor förhåller sig till människors frihet att välja ett för- och släktnamn för sig själva och sina barn enligt sina egna preferenser.

En annan fråga som bedöms är på vilket sätt förfarandena i anslutning till ansökan om namnändring kunde utvecklas så att magistraterna och nämnden för namnärenden kan sköta sina uppgifter så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Också behandlingstiderna behöver bli kortare.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314

Bedömningspromemoria om behovet att revidera namnlagen


Jari Lindström
Tillbaka till toppen