Hoppa till innehåll
Media

Kandidater för Demokratipriset söks under sommaren ? närdemokrati som årets tema

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2014 10.51
Pressmeddelande -

Justitieministeriets Demokratipris delas ut i år till projekt, grupper eller innovationer som främjar närdemokratin. Kandidater kan nomineras av såväl enskilda personer som föreningar och andra organisationer till och med den 30 augusti.

Prissumman är 10 000 euro och den fördelas mellan fyra aktörer. En av pristagarna väljs genom en publikomröstning, medan en jury bestående av tre kända personer väljer de tre andra pristagarna.

Priset delas ut vid ett seminarium som ordnas i Helsingfors på demokratidagen den 14 oktober. I prisgalan visas filmer om de prisbelönade aktörerna. Demokratidagen firas under Europarådets temavecka om lokal demokrati.

Demokratipriset delas ut vartannat år. Syftet med priset är att öka kännedom om medborgarsamhället samt hitta nya goda praxis för att stöda aktivt medborgarskap. Det är viktigt att lyfta fram verksamhetsmodeller och instanser som främjar närdemokratin, eftersom demokratins framtid i hög grad är beroende av medborgarnas möjligheter och vilja att påverka såväl i sin närmaste omgivning som i samhället i allmänhet.

Demokratipriset samordnas av justitieministeriet. I år är samarbetsparterna finansministeriet, Penningautomatföreningen, Finlands Kommunförbund, Finlands Settlementförbund och Yles morgon-tv. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare av Demokratipriset 2014.

Föregående gång delades priset ut år 2012, då temat var barns och ungas möjligheter att delta och påverka.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348
överinspektör Maria Wakeham-Hartonen, tfn 02951 50416
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen