Hoppa till innehåll
Media

Nu tillgänglig: en broschyr om språkliga rättigheter för barn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2021 12.08
Pressmeddelande

Justitieministeriet har i samband med temaveckan för barnets rättigheter gett ut en broschyr om barnens språkliga rättigheter. Broschyren finns tillgänglig på båda nationalspråken; finska och svenska. I broschyren berättas bland annat om vad rätten till service på det egna språket innebär genom exempel på situationer som barn lätt känner igen.

Att barn och unga har bättre kunskaper om olika språk och språkgrupper bidrar också till ett bättre språkklimat. Broschyren kan laddas ner på webben och den önskas vara till nytta till exempel för lärare och andra som arbetar med fostran. 

Till justitieministeriets uppgifter hör att följa och främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. I Språkbarometern 2016 konstaterades att det allmänna språkklimatet hade skärpts under de senaste åren. I regeringens språkberättelse som gavs ut följande år tog man upp centrala synpunkter på hur språkklimatet kunde förbättras. Det konstaterades att det är viktigt att beakta språkgrupperna i myndigheternas verksamhet, öka kännedomen om de språkliga rättigheterna och göra den språkliga mångfalden synlig och känd.

Broschyren Barnens språkliga rättigheter är också en del av regeringsprogrammets åtgärder för att godkänna en ny nationalspråksstrategi och förbättra språkklimatet. 

Broschyren Barnens språkliga rättigheter

Ytterligare information:
Linda Lindholm, specialsakkunnig, tfn 0295 150051, [email protected]

Tillbaka till toppen