Hoppa till innehåll
Media

I Ungdomsval lär man sig demokratins spelregler

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2017 12.15
Pressmeddelande

De riksomfattande demokrativeckorna under Finland 100-jubileumsåret firas 20?31 mars. Samtidigt får ungdomar under 18 år möjlighet att rösta i Ungdomsvalet som ordnas inför kommunalvalet i flera läroanstalter på olika håll i Finland. I Ungdomsvalet kan omkring 116 500 minderåriga bekanta sig med hur det går till att rösta. Finlands Ungdomssamarbete Allians ordnar Ungdomsvalet i samarbete med ca 400 läroanstalter på grundskolestadiet eller på andra stadiet.

Det är första gången Ungdomsval ordnas i samband med kommunalval. Ungdomsval är en del av skolornas demokratifostran och syftet är ge eleverna möjlighet att pröva röstning och se hur val och demokrati fungerar. I Ungdomsval röstar man på riktiga kandidater och valresultatet räknas på samma sätt som vid riktiga val. Viktigare än valresultatet är dock att de unga får erfarenhet av att rösta och påverka.

- Man har gjort en hel del undersökningar om vilken betydelse den första röstningserfarenheten har, och det finns ett tydligt samband mellan denna och det senare röstningsbeteendet. Därför är det viktigt att ungdomar ges möjlighet att testa röstning och diskutera betydelsen av val, säger Eero Rämö, som är ordförande för Allians.

Man har redan länge efterlyst sätt att stärka skolornas demokratifostran. I den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen ändrades också tidpunkten för när vissa läroämnen inleds. Samhällslära börjar nu redan på lågstadiet.

- Det finns behov att satsa på demokratifostran och det är fint att så många läroanstalter deltar i Ungdomsvalet. Utöver Ungdomsvalet behandlas valteman under demokrativeckorna med ungdomar också i skolornas valpaneler och olika aktuella diskussionsmöten, berättar Eero Rämö.

Allians uppmuntrar ungdomar att rösta även på andra sätt. Som en del av kampanjen för att öka valdeltagandet har man producerat videor om val för unga, som finns på adressen www.youtube.com/allianssiry

Ytterligare information:
Justitieministeriet:
Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50348
Allians rf:
Eero Rämö, ordförande, tfn 040 539 2737
Kirsi Uusitalo, sakkunnig, tfn 044 7229 350
Sofia Kari, projektsekreterare, tfn 044 416 5272

Jari Lindström
Tillbaka till toppen