Statsrådet och ministerierna Media

Ny delegation för språkärenden tillsatts

Justitieministeriet 1.3.2012 13.00
Pressmeddelande -

Delegationen ska följa verkställigheten och tillämpningen av språklagen och den lagstiftning som har samband med den samt följa upp utvecklingen av språkförhållandena. Delegationen är verksam i anslutning till justitieministeriet.

Ordförande är president Pekka Hallberg och vice ordförande är direktör för Forskningscentralen för de inhemska språken, professor Pirkko Nuolijärvi.

Ledamöter i delegationen är socialråd Viveca Arrhenius (social- och hälsovårdsministeriet), direktör Heidi Backman (Utbildningsstyrelsen), fullmäktigeledamot Maria Björnberg-Enckell (Helsingfors stad), direktör Göran Honga (Vasa sjukvårdsdistrikt), medicinalråd Timo Keistinen (social- och hälsovårdsministeriet), verkställande direktör Lauri Kivinen (YLE), arbetsmarknadschef Teuvo Metsäpelto (finansministeriet), polisöverdirektör Mikko Paatero (Polisstyrelsen), överdirektör Anneli Taina (regionförvaltningsverket i Södra Finland), lagstiftningsråd Auli Valli-Lintu (finansministeriet), president Olli Varila (Vasa hovrätt) och verkställande direktör Matti Vuoria (Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma).

Ytterligare upplysningar:
direktör Johanna Suurpää, (JM), tfn 09 1606 7800
delegationens första sekreterare, utvecklingschef Markku Suksi, (JM), tfn 09 1606 7712

Anna-Maja Henriksson