Hoppa till innehåll
Media

Rättsbiträdenas arvoden höjs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2013 12.30
Pressmeddelande -

Arvodena som betalas till rättsbiträden höjs vid ingången av år 2014. Rättsbiträdets timarvode höjs med 10 euro till 110 euro.

Minimiarvodena per ärende höjs med 15 euro. Det nya minimiarvodet i brottmål som behandlas vid muntlig förhandling i tingsrätten är 415 euro. Om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, är biträdets minimiarvode 615 euro. Vid muntlig förhandling i en fullföljdsdomstol är minimiarvodena desamma som vid behandling av brottmål i tingsrätten.

I tvistemål eller ansökningsärenden som behandlas vid muntlig förhandling i tingsrätten är det nya minimiarvodet 515 euro. Om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, är minimiarvodet 715 euro.

Arvodet till ett genomsökningsombud, som enligt den nya tvångsmedelslagen ska förordnas för särskild husrannsakan, bestäms enligt samma grunder som arvodet till ett rättsbiträde.

Arvodena har senast höjts år 2008.

Ytterligare upplysningar: regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200
regeringssekreterare Kirta Heine, tfn 02951 50214 (på plats 25.11.)
e-post: fö[email protected]

Statsrådets förordning (pdf) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.justitieministeriet.fi

Tillbaka till toppen