Hoppa till innehåll
Media

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström: Lagstiftningen ger redan nu medel för att ingripa i våldsam verksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2016 12.14
Pressmeddelande
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström fördömer kraftigt all våldsam och rasistisk verksamhet. Enligt Lindström kan man ingripa i denna slags verksamhet redan med stöd av den gällande lagstiftningen.
- Händelserna på Järnvägstorget ger dock anledning att i brådskande ordning bedöma om det finns behov att precisera lagstiftningen, i synnerhet om det råder oklarhet om tolkningen av bestämmelserna, säger Lindström.

- I Finland har vi naturligtvis mötes- och rörelsefrihet, men rasistisk, hotfull och våldsam verksamhet är redan nu straffbart enligt lag. Grundlagen garanterar även yttrandefrihet, men rasistiska uttryck förtjänar inte det skydd som avses med rätten till yttrandefrihet, betonar Lindström.

En förening som utövar verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed, såsom en öppet rasistisk organisation, kan med stöd av lag förklaras upplöst, oberoende av om det är fråga om en registrerad förening eller inte. Att fortsätta verksamheten av en förening som upplösts på detta sätt är straffbart.

Också deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet har kriminaliserats i strafflagen. Definitionen av organiserad kriminell sammanslutning omfattar även rasistiska kriminella grupper som handlar i samförstånd för att begå rasistiska brott genom hets mot folkgrupp. Vid beredningen av den ovan nämnda kriminaliseringen har man uttryckligen beaktat denna slags verksamhet.

Minister Lindström påpekar att det också enligt ordningslagen är förbjudet att störa den allmänna ordningen genom upprepade hotfulla gester, aggressiva rörelser, muntligen framförda hotelser eller något annat motsvarande hotfullt beteende som inger rädsla.

- Alla former av konkret våld, hotelser och deltagande i våldsverksamhet är straffbara enligt strafflagen, och det vidtas givetvis åtgärder för att ingripa i denna slags verksamhet, framhäver Lindström.

Lindstöm konstaterar dock att justitieministern inte kan ta ställning till eller bedöma en enskild förenings ställning eller verksamhet. Utredningen av dessa och alla andra brott hör till polisens uppgifter, och i sista är det domstolarna som bedömer gärningarna.

Ytterligare information:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375, och
lagstiftningsdirektör Lena Andersson, tfn 02951 50244

Jari Lindström
Tillbaka till toppen