Hoppa till innehåll
Media

Inrättandet av en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet klarläggs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2017 12.33
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt två utredare för att klarlägga inrättandet av en nationell rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Utredningen genomförs av direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Esa Kyllästinen och vicehäradshövding Christer Lundström. Utredningen ska slutföras före utgången av detta år.

Utredarna ska bedöma effekterna av inrättandet av en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. I utredningen behandlas bland annat arbetsfördelningen mellan justitieministeriet och myndigheten, en centralisering av de administrativa uppgifterna och myndighetens regionala förvaltning. Målet är att de totala kostnaderna inte ska stiga jämfört med nuläget. Uppdraget gäller inte utvecklingen av nätverket av verksamhetsställen.

Utgångspunkten för utredningen är att de av centralförvaltningens operativa uppgifter som för närvarande sköts av justitieministeriet ska överföras till den nya myndigheten. Till dessa hör bl.a. frågor som gäller ekonomi- och personaladministration, lokalförvaltning, anskaffningar, utveckling, utbildning och kommunikation.

I utredningen ska frågor som hanteringen av jävskontroll och eventuell jävighet bedömas och beaktas. Likaså ska även utredningen om inrättande av ett domstolsverk beaktas.

För närvarande bildar rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt som sköter sin verksamhet såsom ämbetsverk. De administrativa uppgifterna inom området för rättshjälp och intressebevakning har centraliserats till de administrativa enheterna vid distrikten. Utredningen grundar sig på minister Lindströms program för utveckling av rättsvården och målen i statsminister Sipiläs regeringsprogram.

Ytterligare information: Merja Muilu, regeringsråd, chef för enheten, tfn 02951 50200 och Maaria Rubanin, regeringsråd, tfn 02951 50140, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen