Hoppa till innehåll
Media

Rättshjälpstjänsterna förblir oförändrade trots att förvaltningen koncentreras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2013 13.17
Pressmeddelande -

I Rättspolitiska forskningsinstitutets meddelande av den 5 april 2013 konstaterades att rättshjälpstjänsterna i allt större utsträckning har koncentrerats till tillväxtcentren genom att slå mindre rättshjälpsbyråer samman med större byråer. I forskningsinstitutets undersökning har det fästs uppmärksamhet vid att antalet rättshjälpsbyråer har minskat från 60 till 34 mellan åren 2008 och 2013.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson anser det vara beklagligt att man av Rättspolitiska forskningsinstitutets meddelande får den uppfattningen att rättshjälpstjänsterna skulle ha skurits ner. - Genom att lätta upp förvaltningen har man i själva verket kunnat upprätthålla ett omfattande nätverk av rättshjälpstjänster, sade Henriksson.

Rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen har dock i regel förblivit oförändrade. Endast förvaltningen har koncentrerats, inte rättshjälpstjänsterna.

Trots att statliga rättshjälpsbyråer administrativt har slagits samman med varandra från och med år 2008, finns det fortfarande omfattande rättshjälpstjänster i hela landet. För närvarande har de 34 statliga rättshjälpsbyråerna serviceställen på sammanlagt 165 verksamhetsställen i olika delar av landet. Av dessa erbjuder 80 verksamhetsställen rättshjälpstjänster varje vardag under tjänstetid. De övriga verksamhetsställena tillhandahåller rättshjälpstjänster enligt överenskommelse. Klienter kan tas emot även på andra ställen än på dessa verksamhetsställen.

Rättshjälpsbyråerna har i allmänhet haft rätt liten personal. Syftet med sammanslagningarna har varit att minska byråernas sårbarhet, lätta upp deras förvaltning och öka möjligheterna att omorganisera personalens arbetsuppgifter. Genom att koncentrera förvaltningen blir det möjligt att använda resurserna i så hög grad som möjligt för de egentliga rättshjälpstjänsterna.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200,
regeringssekreterare Kirta Heine, tfn 02951 50214

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen