Hoppa till innehåll
Media

Goda erfarenheter av rättshjälpens chattjänst

Utgivningsdatum 30.1.2017 11.18
Nyhet

Pilotprojektet för rättshjälpens chattjänst har pågått i tre månader. Erfarenheterna av chattjänsten är huvudsakligen positiva. Via webbplatsen oikeus.fi slussas man till chattjänsten.

Rättsbiträden och rättshjälpssekreterare har svarat på medborgarnas frågor i chattjänsten vardagar kl. 10-12. Medborgarna har särskilt frågat om familje- och arvsfrågor. I medeltal har det inkommit 150 förfrågningar per vecka.

I chattjänsten ges allmän juridisk rådgivning anonymt. Klientens namn frågas inte, och man behöver inte separat logga in i tjänsten. Vid behov har frågeställaren hänvisats till att kontakta en rättshjälpsbyrå eller någon annan jurist. För medborgarna är chattjänsten ett enkelt sätt att få svar på enkla frågor.

Justitieministeriet har beslutat att fortsätta pilotprojektet till utgången av 2017. Avsikten är att utreda hur tjänsten kunde utvecklas vidare.

Rättstjänstens chattjänst är en av utvecklingsriktlinjerna för rättshjälpen, och man strävar bl.a. efter att öka de digitala tjänsterna inom rättshjälpen. En av de digitala tjänsterna är distansservicen. Målet för distansservicen är att klienten ska kunna träffa ett rättsbiträde via videoförbindelse genom användning av sin egen dator. Några rättshjälpsbyråer erbjuder redan denna tjänst.

Ytterligare information:

regeringsrådet Maaria Rubanin, tfn 02951 50140

Länkar

chattjänsten

Tillbaka till toppen