Hoppa till innehåll
Media

Nya telefonnummer tas i bruk inom justitieförvaltningen den 15 november

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2011 8.00
Pressmeddelande -

Telefonnumren för domstolarna, åklagarna, utsökningen, rättshjälpen och den allmänna intressebevakningen samt övriga ämbetsverken inom justitieförvaltningen ändras den 15 november.

De gamla 010 36-numren ändras till tilläggsavgiftsfria 029 56-nummer. Slutet av numren förblir som det är. Samtidigt avstås det från att använda 0100-numren. Det enda undantaget är numret för rättshjälpsinfotjänsten (0100 86201 på svenska, 0100 86200 på finska), som förblir som det är.

I fortsättningen debiteras för alla samtal till förvaltningsområdets enheter enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa. Om man ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

De gamla numren används vid sidan av de nya ända till ingången av mars, varefter samtal till de gamla numren automatiskt kopplas till ett meddelande om ändringen. De gamla numren stängs av på sommaren 2012.

Mobiltelefonnumren ändras inte. Ändringen gäller inte heller statsrådets telefonnummer som används vid justitieministeriet. Dessa förblir som de är.

De nya numren som nu tas i bruk är en del av statens gemensamma telefonnummersystem.

De nya telefonnumren finns på webbplatserna den 15 november:
Ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Rättsväsendet
Brottspåföljdsmyndigheten

Ytterligare upplysningar:
Dataadministrationsdirektör Max Hamberg, JM, tfn 040 3585104
och datakommunikationschef Jukka Klaper, Justitieförvaltningens datateknikcentral,
tfn 050 561 3394 (telefonteknik)

Tillbaka till toppen