Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i Global Law Summit-konferensen i London

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2015 15.08
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i den omfattande internationella Global Law Summit-konferensen som ordnas i London den 23 - 25 februari.
 

Konferensen ordnas som en del av Magna Cartas 800-årsjubileum. Magna Carta upprättades ursprungligen för att begränsa den engelska kungens makt. Avtalet kan anses vara en startpunkt för bestämmelser av konstitutionell natur och den skapade senare grunden för rättsstats- och legalitetsprincipen och legalitetstraditionen både i Storbritannien och i bredare utsträckning.

Konferensen samlar ihop mer än två tusen deltagare som representerar juridik, affärslivet, förvaltning och politik från olika delar av världen. I programmet ingår föreläsningar, tal, paneldiskussioner och workshoppar. De centrala temana är bl.a. hur rättsstatsprincipen ska tryggas i framtiden samt olika sätt att svara på affärslivets och rättskipningens allt komplexare utmaningar.

Minister Henriksson deltar i tisdagens paneldiskussion mellan justitieministrar där temat är utmaningarna som hänför sig till säkerställandet av grundläggade och mänskliga rättigheter i samband med bekämpning av terrorism.

I samband med konferensen ska Henriksson träffa Storbritanniens justitieminister Chris Grayling. Ministrarna ska diskutera aktuella EU-ärenden, bl.a. dataskyddsreformen. I programmet ingår också drottningens mottagning i Buckingham Palace.

Även Finlands riksåklagare Matti Nissinen deltar i Londonkonferensen.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255

 
 
Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen