Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: I Europa bygger det ömsesidiga förtroendet på respekten för de gemensamma värderingarna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2019 10.50
Pressmeddelande

Det rättsliga samarbetet förutsätter att domstolarna i medlemsstaterna i EU har förtroende för varandra. Det ömsesidiga förtroendet å sin sida grundar sig på respekten för de gemensamma värderingarna, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i Helsingfors i dag vid mötet för Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

I oktober har det gått 20 år sedan Europarådets ministrar träffades i Tammerfors och fattade beslut om att skapa en region för frihet, säkerhet och rättvisa.

- Europeiska unionen är en union som värnar om gemensamma värderingar och rättvisa. Medborgarnas tillit till att rättssystemet fungerar är av största vikt både i Europa och i alla demokratiska samhällen. Därför måste vi främja rättsstatsutvecklingen, sade Henriksson.

Henriksson sade i sitt tal att vi kan vara tacksamma för det arbete som Europeiska rättsliga nätverket har gjort på privaträttens område i mer än 15 år för att underlätta det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna. Syftet med nätverket är att underlätta och effektivisera samarbetet mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter. När man förbättrar det rättsliga samarbetet och det ömsesidiga förtroendet stärker man också en kultur som stöder rättsstaten.

I nätverkets möte deltar alla medlemsstater i EU med sammanlagt över 130 rättstillämpare. Under mötet diskuteras bland annat EU:s rättsliga samarbete samt erkännandet och verkställigheten av domar. Evenemanget är en del av programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Ytterligare information:
Hanna Seppä, specialmedarbetare, tfn 0295 150 131, [email protected],
Maija Leppä, regeringssekreterare, tfn 0295 150 301, [email protected],
Tanja Niemi, projektchef, tfn 0295 150 464, [email protected]

Tillbaka till toppen