Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Språkbad är en bra väg till en fungerande tvåspråkighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.7.2013 11.25
Pressmeddelande -

Statsrådets nationalspråksstrategi har som mål att det finns två livskraftiga nationalspråk i Finland och att båda språken syns, hörs och accepteras, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag den 17 juli i Björneborg där hon deltog i en diskussion om barns språkutveckling. Diskussionen var en del av Folktingets evenemang vid Finlandsarenan.

I nationalspråksstrategin ingår konkreta åtgärder för att nå detta mål, såsom att förbättra förutsättningarna för att utvidga språkbadsverksamheten.

Språkbad och språkduschar är bra sätt att bekanta sig med ett annat språk och att lära sig ett nytt språk. Språkbad är en undervisningsmetod som har funktionell tvåspråkighet som mål. Språkbad kan fungera åt båda hållen: finskspråkiga ska ha möjlighet att delta i svenskspråkigt språkbad och svenskspråkiga i finskspråkigt språkbad, sade Henriksson.

Henriksson betonade att språkfärdigheterna kan skapas redan i den tidiga barndomen genom språkbad.

Det finns en stor efterfrågan på språkbadsverksamheten bland finskspråkiga, men för närvarande finns det inte tillräckligt med platser för alla familjer som vill placera sina barn i språkbadsdaghem eller -skolor.

Efterfrågan på språkbad är större än utbudet, och dessutom är det brist på utbildad personal. Kommunerna bör ta lyra på det här intresset och se till att utbudet på språkbadsplatser ökar, nu har utvecklingen stått stilla fastän efterfrågan ökat. Språkkunskaper är alltid en konkurrensfördel, konstaterar Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen