Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Det behövs en diskussion om de olika alternativen för utveckling av rättsväsendet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2013 8.00
Pressmeddelande -

- Rättsväsendet befinner sig i ett brytningsskede. För att kunna svara på dagens och framtida utmaningar behöver vi en genomtänkt och tydlig uppfattning om vad som är målet för utvecklingen av rättsväsendet. I detta syfte tillsatte justitieministeriet den delegation som i onsdags lade fram ett reformprogram för rättsvården, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal på Rättsväsendedagen i Helsingfors.

- Delegationens arbete lägger grunden för en diskussion om vårt rättsväsende och dess framtid. En viktig fråga är hur vi kan trygga rättsskyddet på lång sikt i ett samhälle där vi har allt knappare resurser.

- Vi får inte stänga in oss i en bubbla och vägra se vad som händer i samhället i övrigt. Vi kan inte heller tro att det sätt vi gjort saker på hittills är det enda möjliga. Reformprogrammet för rättsvården är ett steg på den vägen. Vi måste våga utveckla rättssystemet för att svara mot dagens utmaningar, betonade Henriksson.

Ministern påpekade att med hänsyn till de statsfinansiella realiteterna är det inte något lätt mål att bibehålla rättsskyddet på en hög nivå.
- Det är ytterst viktigt att medborgarna också i fortsättningen har stort förtroende för rättsväsendet.

- Bra rättsskydd betyder inte att alla ärenden måste behandlas på samma sätt. Ärenden ska kunna avgöras redan i första instans utan att rättssäkerheten äventyras. När det gäller förvaltningsprocessen bör fokusen ligga på ett fungerande omprövningssystem för att minska behovet att söka ändring hos förvaltningsdomstolarna.

- I fråga om ändringssökande ska behandlingskedjan bestämmas enligt ärendets art. Kedjor där ärendet går igenom alla rättsinstanser bör reserveras enbart för de mest krävande ärendena. På detta sätt kan också behandlingstiderna förkortas. Ingen har nytta av tunga rättsprocesser som förs i flera rättsinstanser och tar många år.

I delegationens betänkande ingår nästan 60 olika förslag till åtgärder för att utveckla rättsväsendet. Som de mest aktuella åtgärderna nämnde Henriksson införandet av domstolarnas elektroniska ärende- och dokumenthantering och förnyandet av tekniken i sammanträdessalarna.

- Nu är det upp till beslutsfattare, regeringen och de politiska partierna att bedöma vad som tas vidare och med vilken tidtabell, konstaterade justitieministern.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen