Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson: Finansministeriets förslag till ytterligare inbesparingar drabbar rättsväsendet och brottspåföljdsområdet mycket hårt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2014 14.21
Pressmeddelande -

- Jag har i dag fått finansministeriets förslag till budget för nästa år och det är bestörtande. I synnerhet finansministeriets förslag till inbesparingar i ministeriernas verksamhetsutgifter kommer att drabba justitieministeriets förvaltningsområde mycket hårt. Med tanke på rättstatens grundfunktioner är detta till och med ansvarslöst, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Inbesparingarna kommer att rikta sig direkt till statens kärnfunktioner, dvs. rättsväsendet och brottspåföljdsområdet. Inom vartdera området pågår omfattande reformprogram vars syfte är att garantera medborgarna rättsskydd i statens nuvarande svaga ekonomiska läge samt att förverkliga straffansvaret och förebygga återfallsbrottslighet, konstaterar justitieminister Henriksson.

- Sparkraven riktar sig inte till förvaltningen, utan direkt till verksamheten. Ett fungerande rättsskydd möjliggör förtroende och ekonomisk konkurrenskraft i samhället. Det finns nu en uppenbar risk att dessa vittrar sönder. En rättstat som Finland har inte råd att äventyra rättsäkerheten och medborgarnas förtroende, avslutar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 050 340 0972,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen