Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Antti Häkkänen: Fungerande demokrati förutsätter konstruktiv diskussion

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2017 11.15
Pressmeddelande

Finland placerar sig högt i internationella demokratijämförelser. Digitaliseringen och sociala medier förändrar emellertid kraftigt vår hundraåriga demokrati. Demokratins framtid var temat också idag på SuomiAreena i Björneborg där justitieministeriet och projektet Finland 100 diskuterade huruvida sociala medier ger medborgarna fler möjligheter att delta eller om vi riskerar fejknyheter och en polariserad diskussion.

Justitieminister Antti Häkkänen sade i sitt inlägg att regeringen strävar efter att främja en aktiv dialog. Som en del av det officiella firandet av Finlands 100-årsjubileum har justitieministeriet startat ett projekt vars syfte är att lyfta fram styrkorna i den finska demokratin och framtidens utmaningar. Syftet är också att öka växelverkan i beredningen och beslutsfattandet.

– En grundförutsättning för en fungerande demokrati är en konstruktiv samhällsdebatt. I en fungerande demokrati behövs en aktiv samhällsdebatt som både partier, medborgarorganisationer och enskilda personer deltar i. Vårt syfte är att hitta olika sätt att stärka möjligheterna att föra en öppen samhällsdiskussion om beslutsfattande i kommunerna, i landskapen och på statlig nivå, sade minister Häkkänen.

Under hösten kommer det att ordnas fem demokratievenemang i Finland där medborgarna och beslutsfattarna sitter vid samma bord och diskuterar aktuella frågor. I november ordnas en interaktiv frågetimme riksdagen där det, istället för riksdagsledamöterna, är medborgarna och medborgarorganisationerna som får ställa frågor till regeringen.

– Vi kommer att använda erfarenheterna vi fått från projektet till exempel i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Där om någonstans behövs det en dialog, sade minister Häkkänen.

Justitieministeriet ansvarar för genomförandet av projektet Finland 100 – Diskussioner om den finska demokratins framtid. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, statsrådets kansli och finansministeriet är också med i projektet. Projektet fortsätter ända till slutet av året.

Sitra kommer använda diskussionerna som förts inom ramen för projektet för att utveckla en modell för en konstruktiv samhällsdiskussion. Just nu söker Sitra medlemmar till utvecklingsgruppen för konceptet Rondpaus (Erätauko). Ansökan är öppen till och med den 31 augusti 2017. 

Ytterligare information:

Johanna Suurpää, direktör, tfn 02951 50534, [email protected]

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, [email protected]

Läs mer:

Projektet Diskussioner om den finska demokratins framtid på justitieministeriets webbsidor

http://oikeusministerio.fi/sv/diskussioner-om-demokratins-framtid

Sök platsen som medlem av utvecklingsgruppen för Rondpaus

https://www.sitra.fi/sv/projekt/rondpaus/

Jubileumsårets program

Tillbaka till toppen