Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Brax på besök i Moskva den 7-9 februari 2010

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2010 7.45
Pressmeddelande -

Justitieminister Tuija Brax ska besöka Moskva den 7–9 februari 2010 på inbjudan av Rysslands justitieminister Aleksandr Konovalov.

Ministrarna ska diskutera bland annat rättssamarbetet mellan EU och Ryssland, internationell rättshjälp i civil- och brottmål samt de framtida prioriterade områdena i samarbetet mellan Finlands och Rysslands justitieministerier.

Brax ska också träffa den ryska chefsåklagaren Juri Tshaika, med vem hon ska diskutera bland annat begäran om rättshjälp i brottmål mellan länderna, samarbetet i bekämpande av korruption samt utvecklingen av gränsöverskridande förfarande såsom videokonferens vid rättegångar.

Därtill ska Brax besöka duman, där hon träffar Pavel Krasheninnikov, den före detta justitieministern och den nuvarande ordföranden för brotts-, civil-, arbitrations- och processlagsutskottet. I diskussionsämnen ingår bland annat utveckling av lagberedningen i Ryssland, Rysslands anslutning till Haagkonventionen om bortföranden av barn och OECD:s konvention mot korruption samt utlänningars rätt att skaffa fastigheter i Ryssland.

Närmare upplysningar:
specialmedarbetare Johanna Hautakorpi, tfn 09 1606 7506
konsultativ tjänsteman Marina Venäläinen, tfn 09 1606 7947
(e-post: fö[email protected] )

Tuija Brax
Tillbaka till toppen