Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Häkkänen: Lagstiftningen om skiljeförfarande ska förnyas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2019 11.05 | Publicerad på svenska 25.1.2019 kl. 11.40
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen ska ännu under denna regeringsperiod inleda en reform av lagstiftningen om skiljeförfarande.

- Ett fungerande rättssystem är en av de viktigaste förutsättningarna för Finlands ekonomiska framgång. Förtroende för en effektiv tvistlösning och för att parternas rättigheter tillgodoses är en allt viktigare faktor när det gäller företagsverksamhet och investeringar. Skiljeförfarandet är ett konkurrenskraftigt sätt för företagen att lösa tvister. Vi har upptäckt att det finns förbättringsbehov i den gällande lagen och därför ska vi inleda arbetet för att reformera lagstiftningen, sade Häkkänen i dag i sitt tal på Advokatdagen i Helsingfors Mässcentrum.

Justitieministeriet ordnade i september ett seminarium för att utreda behovet att förnya lagstiftningen om skiljeförfarande.

- Jag tycker att det finns ett klart behov att modernisera lagstiftningen. Arbetet börjar med en kartläggning av lagstiftningen i andra länder för att skapa ett starkare internationellt kunskapsunderlag och få en bättre uppfattning om den gällande regleringen i jämförelseländerna, berättade minister Häkkänen.

I sitt tal tog Häkkänen också upp rättsvårdens resurser.

- Resursläget är knappt inom hela justitieministeriets förvaltningsområde. Därför ska den kommande regeringen trygga de resurser som krävs för en fungerande rättsstat. Detta betyder inte att man får ge avkall på de mål som ställts för digitalisering och utnyttjande av artificiell intelligens. Rättsvård är personarbete som kräver resurser. Artificiell intelligens kan inte ersätta domarna, åklagarna eller rättsbiträdena, men den ska kunna utnyttjas på ett sätt som tjänar och underlättar deras arbete, sade minister Häkkänen.

I sitt tal behandlade minister Häkkänen också tillgången till rättshjälp.

- En viktig fråga under de närmaste åren kommer att vara hur vi kan se till att alla i Finland också i framtiden har möjlighet att få kompetent rättshjälp. Enligt min åsikt bör man under följande valperiod diskutera på vilka olika sätt det kan tryggas att alla oberoende av inkomstnivå har råd till rättshjälp.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 0295 150131

Tillbaka till toppen