Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2014 10.19
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel måndagen den 3 och tisdagen den 4 mars. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid justitieministrarnas möte presenteras läget med beredningen av den europeiska åklagarmyndigheten, och avsikten är att diskutera frågor som gäller åklagarmyndighetens struktur och behörighet. Kommissionen har föreslagit att en europeisk åklagarmyndighet ska inrättas för att unionens ekonomiska intressen kan skyddas mer effektivt än för närvarande. Enligt kommissionen undersöks dessa brott inte i tillräcklig omfattning i medlemsstaterna, vilket medför avsevärda ekonomiska förluster för hela EU.

Ministrarna har också för avsikt att anta riktlinjer gällande förslaget till direktiv om bemötande av misstänkta och åtalade barn under förundersökningen och rättegången. På agendan är därtill bland annat EU:s dataskyddsreform, som fortfarande är under intensiv beredning.

Kommissionen ska vid mötet presentera sina synpunkter på det framtida EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. Kommissionen har för avsikt att publicera ett meddelande om frågan snart efter rådets möte. Utifrån detta fortsätter man beredningen av de nya strategiska riktlinjerna som ska antas av Europeiska rådet i juni.

Efter mötet träffar minister Henriksson i Bryssel bland annat direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Morten Kjaerum. Byrån publicerar den 5 mars en omfattande utredning om våld mot kvinnor inom EU.

Henriksson bekantar sig med det politiska systemet i Belgien

Ministern ska under besöket också träffa Belgiens justitieminister Annemie Turtelboom samt bekanta sig med den statliga reformen som nyligen genomfördes i Belgien.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen