Hoppa till innehåll
Media

JJustitieminister Henriksson: Medling i vårdnadstvister främjar barnets bästa

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2013 7.46
Pressmeddelande -

- Medling i vårdnadstvister är ett unikt förfarande som skapats i ett samarbete mellan många olika yrkesgrupper för att hantera föräldrarnas meningsskiljaktigheter vid skilsmässa. Genom att förena sina krafter kan de olika yrkesgrupperna erbjuda föräldrarna både juridiskt och psykiskt stöd för att lösa tvisterna under skilsmässan, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i Helsingfors i dag när hon talade i seminariet som avslutar försöket med medling i vårdnadstvister.

- En förlikning mellan föräldrarna och en snabb lösning av tvisten bidrar till att den gemensamma vårdnaden fungerar bättre samt främjar barnets bästa. Därför är det viktigt att man även i domstol försöker lösa tvisten genom förlikning, trots att de ärenden som förs till domstol ofta är mycket svåra konflikter.

Försöket med medling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde har pågått i 11 tingsrätter. Den nya medlingsmodellen, där domaren biträds av en psykolog eller socialarbetare, ska införas i hela landet nästa år. En regeringsproposition om detta ska lämnas till riksdagen under den pågående höstsessionen.

I försöket med medling har ärenden kunnat behandlas snabbt och förlikning har uppnåtts i de flesta fall. Responsen från föräldrarna och de juridiska ombuden har i huvudsak varit positiv. Samarbetet mellan domarna och sakkunnigbiträdena har också fungerat bra.

Enligt ministern tyder försökets framgång på att ett nytt alternativ behövs.

- Att medling i vårdnadstvister införs i en större omfattning leder förhoppningsvis till att medling används i högre grad även vid andra slags tvistemål.

- När förfarandet görs permanent är det mycket viktigt att kompetenskraven för sakkunnigbiträden är tillräckligt höga och motsvarar uppgiftens svårighetsgrad, betonade Henriksson.

Det är dock viktigt att medling i domstol enbart används som en särskild medlingstjänsti sådana fall där de tjänster som erbjuds för skilsmässofamiljer inte räcker till.

- Detta förutsätter att den kommunala basservicen, såsom barnatillsyningsmännens avtalstjänst och medling i familjefrågor, fungerar bra, så att föräldrarna inte söker hjälp hos en domstol när det är möjligt att lösa tvisten i ett lättare förfarande inom socialväsendet, påpekade Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148, förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen