Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henrikssons svar till minister Räsänen: Snabbare behandling av utvisningsärenden förutsätter lagstiftningsåtgärder vid inrikesministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2015 13.55
Pressmeddelande

Minister Päivi Räsänen har i sitt pressmeddelande av den 11 mars 2015 vädjat till justitieminister Anna-Maja Henriksson om att utvisningar bör verkställas snabbare. Vidare konstaterar minister Räsänen att lagstiftningen om utvisning är föråldrad.
 

- Det är skäl att notera att utlänningslagen, som innehåller bestämmelserna om utvisning, hör till inrikesministeriets förvaltningsområde, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I förvaltningsdomstolarna avgjordes år 2014 totalt 3630 utlänningsärenden. I högsta förvaltningsdomstolen avgjordes samma år 1094 utlänningsärenden. Det totala antalet utvisningsärenden som avgjordes år 2014 var 162 i förvaltningsdomstolarna och 63 i högsta förvaltningsdomstolen.

Den genomsnittliga behandlingstiden i utvisningsärenden år 2014 var 9,6 månader i förvaltningsdomstolarna och 7,1 månader i högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen handlägger årligen totalt mer än 30 000 ärenden i över 300 olika ärendegrupper. Ärendena behandlas i den ordning i vilken de har blivit anhängiga om inte brådskande behandling förutsätts enligt lag.

- Justitieministeriet kan inte ge anvisningar till oberoende domstolar om i vilken ordning de ska behandla ärenden. Om man vill påverka behandlingstiderna i utvisningsärenden genom lagstiftning, bör inrikesministeriet själv inleda en reform för att ändra regleringen så snabbt som möjligt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255

 
 
Anna-Maja Henriksson Päivi Räsänen
Tillbaka till toppen