Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieministeriet har behandlat barnombudsmannens redogörelse för sina taxiresor

Justitieministeriet
17.12.2018 14.35
Pressmeddelande

Justitieministeriet har behandlat Tuomas Kurttilas redogörelse för sina taxiresor. Resorna diskuterades i massmedierna förra veckan.

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Redogörelsen visar att Kurttilas taxiresor anknyter till sådana tjänsteuppdrag och tillställningar som barnombudsmannen sköter och deltar i enligt egen prövning. Därför tar justitieministeriet inte ställning till om enskilda taxiresor har varit befogade eller till den innehållsmässiga bedömningen av ombudsmannens motivering för att delta i tillställningarna.

Justitieministeriet konstaterar att i vissa fall saknades ett reseförordnande och att ombudsmannen lämnade de tilläggsuppgifter som behövdes först i den begärda redogörelsen. Med beaktande av det avsevärda antalet taxiresor anser ministeriet det vara motiverat att framhäva för barnombudsmannen att statens resereglemente ska följas utan undantag och att det är skäl att fästa vikt vid beslutet och grunderna för val av färdsätt.

Justitieministeriet bad om en redogörelse i egenskap av ansvarig för resultatstyrningen. Ombudsmannen är administrativt knuten till justitieministeriet. Statens revisionsverk har till uppgift att granska lagligheten av och ändamålsenligheten i statsfinanserna samt iakttagandet av statsbudgeten.

Ytterligare information: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502, Kaisa Sistonen, revisionschef, tfn 02951 50436

Tillbaka till toppen