Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet övergår till ett elektroniskt remissförfarande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2016 13.45
Pressmeddelande
Justitieministeriet har beslutat att under slutet av året övergå till att i första hand använda tjänsten utlåtande.fi för sina remissförfaranden. I fortsättningen skickar justitieministeriet i regel sina begäran om utlåtande via tjänsten utlåtande.fi och ber att utlåtandena lämnas in elektroniskt.
Just nu begärs utlåtanden om bland annat utkastet till en strategi mot korruption.

Med hjälp av tjänsten blir remissprocessen snabbare. Förfarandet blir också öppnade, eftersom utlåtandena offentliggörs i tjänsten direkt efter att de har lämnats in.

Statsrådet gav i februari en ny anvisning om hörande vid författningsberedning. Hörande är en central del av lagberedningsprocessen. Justitieministeriet har därtill utarbetat närmare instruktioner för ministeriernas beredare om planeringen och genomförandet av hörandet som publicerades i samband med statsrådets anvisning. Utlåtande.fi är en av de kanaler som kan användas för hörande.

Utlåtande.fi är en del av justitieministeriets elektroniska demokratitjänster. Andra elektroniska demokratitjänster är medborgarinitiativ.fi, invånarinitiativ.fi, ungasidéer.fi och dinåsikt.fi. Alla dessa tjänster kan användas gratis och finns samlade på adressen www.demokratia.fi.

Över 650 organisationer har tagit i bruk tjänsten utlåtande.fi. Justitieministeriet önskar att även andra ministerier, statliga ämbetsverk och inrättningar samt kommunerna tar i bruk tjänsten.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Liisa Männistö, [email protected], tfn 02951 50231.

Jari Lindström
Tillbaka till toppen