Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet deltar aktivt i firandet av Finlands 100-årsjubileum: gymnasieelever bloggar om grundlagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2016 10.57
Pressmeddelande
Justitieministeriet har i anslutning till Finlands 100-årsjubileum inlett ett samarbete med fem gymnasier för att publicera en bloggserie med gymnasieelevers tankar om grundlagen. I bloggarna behandlar gymnasieeleverna frågor som gäller grundlagen ur sin egen synvinkel. I projektet deltar Lahden yhteiskoulu i Lahtis, Kimpisen lukio i Villmanstrand, Mikkelin lukio i S:t Michel, Kaustisen musiikkilukio i Kaustby och Etelä-Tapiolan lukio i Esbo.

- Syftet med bloggserien är att behandla grundlagen ur en ung och färsk synvinkel. Eftersom temat för jubileumsåret är Tillsammans ville vi engagera ungdomar och framhäva att grundlagen utgör en av hörnstenarna för den finländska demokratin, säger kommunikationsdirektör Kati Pärnänen.
- Jag ser fram emot att få läsa gymasieeleveras tankar om grundlagen. De kan avvika en hel del från de rättslärdas åsikter.

Bloggserien publiceras på justitieministeriets webbplats under våren 2017.

Justitieministeriets teman under jubileumsåret är

1) de grundläggande rättigheterna och likabehandling,
2) demokrati, medborgarinflytande och frivillig verksamhet samt
3) rättsstatsprincipen och rättväsendet.

- Under jubileumsåret vill justitieministeriet lyfta fram frågor som gäller samhällets kontinuitet, demokratins olika sidor och rättsstatsprincipens betydelse för självständigheten, konstaterar konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson.

Justitieministeriet ordnar under året en demokrativecka för att diskutera den finländska demokratins läge. Det ordnas också ett seminarium kring vad finskheten betyder i ett allt mer mångfaldigt samhälle.

Dessutom publicerar justitieministeriet riksdagshandlingarna från åren 1917-1919 som öppna data. Finlands 100-årsjubileum kommer att uppmärksammas också i samband med kommunalvalet, eftersom även den första kommunnallagen trädde i kraft för hundra år sedan.

Också statsrådets språkberättelse lämnas till riksdagen under jubileumsåret. Därtill producerar justitieministeriet i samarbete med riksdagen och Dövas Förbund en broschyr om grundlagen på teckenspråk.

Ytterligare upplysningar:
kommunikationsdirektör Kati Pärnänen, tfn 02951 50288 och konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348

Kontaktinformation för gymnasierna som är med i bloggserien:
Lahden yhteiskoulu, biträdande rektor Juha Hirvonen, tfn 044 0885509

Kimpisen lukio, lektor i historia och samhällslära Taina Sipiläinen-Veikkanen, tfn 0400 681 551 och lektor i modersmål och litteratur Mia Sopanen, tfn 050 582 5221

Mikkelin lukio, lektor Urpo Liikanen, tfn 050 366 2154

Kaustisen musiikkilukio, lektor i historia, samhällslära och filosofi Jukka Laakkonen, tfn 040 573 4382

Etelä-Tapiolan lukio, lektor i historia och samhällslära Mikko Puustinen, tfn 050 379 0616

Jari Lindström
Tillbaka till toppen