Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet bereder en reform för att göra tvingande av en försvarslös person till samlag alltid straffbart som våldtäkt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2010 10.30
Pressmeddelande -

Justitieministeriet bereder en ändring i strafflagen genom vilken samlag med en försvarslös person alltid ska betraktas som våldtäktsbrott.

Med våldtäktsbrott avses våldtäkt, grov våldtäkt och tvingande till samlag. Den som genom våld eller med hot om sådant tvingar någon till samlag gör sig enligt den gällande lagen skyldig till våldtäkt. Enligt den gällande lagen också samlag med en försvarslös person är straffbart som våldtäkt om gärningsmannen själv har försatt offret i detta försvarslösa tillstånd. Med en försvarslös person avses en person som har försatts i medvetslöshet eller i ett tillstånd av rädsla eller i något annat försvarslöst tillstånd. Försvarslösheten kan bero till exempel på berusning. Straffet för våldtäkt är fängelse i minst ett och högst sex år.

Den som genom att utnyttja att någon till följd av medvetslöshet, sjukdom, handikapp eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller förmår utforma eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller henne eller förmår honom eller henne att företa eller underkasta sig någon annan sexuell handling som väsentligt kränker hans eller hennes sexuella självbestämmanderätt döms å andra sidan för sexuellt utnyttjande. Straffet för sexuellt utnyttjande är böter eller fängelse i högst fyra år.

Förslaget till regeringens proposition ska bli färdigt före slutet av maj och det bereds av juris licentiat Jan Törnqvist, som var lagstiftningsdirektör för justitieministeriets enhet för straff- och processrätt innan han gick i pension. Enligt uppdraget ska man i beredningen fästa uppmärksamhet såväl vid konsekvensen i bestämmelserna som vid gärningarnas allvarlighet och kladervärdhet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn (09) 1606 7723 09 1606 7723
e-post: fö[email protected]

Uppdragsbeskrivningen (på finska; pdf) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen