Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets projekt Rainbow Rights främjar likabehandling i Finland och Baltikum

Utgivningsdatum 21.4.2017 10.16
Nyhet

Justitieministeriet har inlett ett projekt som syftar till att stödja genomförandet av diskrimineringslagstiftningen. Målet med projektet Rainbow Rights är att främja sexuella minoriteters och könsminoriteters likabehandling såväl på lokal nivå i Finland som i de baltiska länderna.

I projektet ordnas utbildning, lokala kampanjer och seminarier för att utveckla kommunernas likabehandlingsplanering och öka kännedomen om likabehandlingsfrågor och diskriminering på flera grunder. Åtgärderna som vidtas i projektet syftar också till att genomföra målen i den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för 2017- 2019.

Justitieministeriet genomför projektet i samarbete med Finlands Kommunförbund, Seta och Lithuanian Gay League. Projektet har fått finansiering av EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014-2020).

Ytterligare upplysningar:
Projektchefen Krista Nuutinen, 02951 50074
e-post: fö[email protected]

Mer om Rainbow Rights -projektet

Blog av Krista Nuutinen

Tillbaka till toppen