Hoppa till innehåll
Media

Projektet Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe

Justitieministeriet genomsförs projektet Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe under perioden 1.1.2017 – 31.12.2018. Det centrala och allmänna målet för projektet Rainbow Rights är att stödja verkställandet av diskrimineringslagstiftningen på nationell nivå och EU-nivå.

Projektaktörer

Justitieministeriet (koordinator i projekten)


Seta


LGL - Lithuanian Gay League


Finlands Kommunfördund


Social- och hälsovårdsministeriet

Rainbow Rights Promoting LGBTI equality in Europe 1.1.2017-31.12.2018

Vad gör vi?

Integrering av likabehandling och icke-diskriminering

Kommunförbundet ansvarar för främjande av icke-diskriminering på lokal nivå. Målet är att utveckla lokala myndigheters likabehandlingsplanering.

Justitieministeriet ansvarar för utveckling av utbildningsmoduler för centrala yrkesgrupper på lokal nivå (lärare och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården) i att främja likabehandling av kunder som hör till HLBTI-grupper.

 

HLBTI-likabehandlingsarbete på lokal nivå

Seta ansvarar för utvecklingen av HLBTI-politiken på lokal nivå. Målet är att utveckla och testa åtgärder för främjande av likabehandling av HLBTI-grupper på lokal nivå och öka samarbetet mellan lokala HLBTI-organisationer och andra lokala aktörer.

 

Medlemsländernas samarbete för främjande av likabehandling

Lithuanian Gay League ansvarar for samarbetet på EU-nivå för att identifiera bästa praxis för främjande av likabehandling och byta erfarenheter. Målet är att stödja nationella HLBTI-organisationers och myndigheters kompetens och nätverk speciellt i de baltiska länderna och Finland.

 

Ingripande i diskriminering på flera grunder

Justitieministeriet ansvarar för helheten diskriminering på flera grunder. Målet är att öka medvetenheten om olika former av diskriminering på flera grunder och testa metoder för att ingripa i dem.

Kontaktpersoner

Projektchef  Michaela Moua, Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, michaela.moua(a)om.fi, +358 29 515 0229

Projektexpert Tommi Palosaari, Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, tommi.palosaari(a)om.fi, +358 29 515 0102

Projektkoordinator Nelli Ruotsalainen, Seta, nelli.ruotsalainen(a)seta.fi, +358 50 352 3545

Projektkoordinator Eduardas Platovas, LGL, edis(a)gay.lt, +370 612 15243

Projektexpert Johanna Laaja, Finlands Kommunförbund, johanna.laaja(a)kuntaliitto.fi, +358 50 563 7103

Projektet Rainbow Rights har beviljats finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap.

Tillbaka till toppen