Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd för brottsförebyggande 2017

Utgivningsdatum 13.2.2017 10.53
Nyhet

Justitieministeriet beviljar 70 000 euro statsunderstöd för brottsförebyggande arbete och bedömning av det 2017.

Ansökningar ska lämnas in senast den 31 mars 2017 kl. 16.15 till justitieministeriet på adressen PB 25, 00023 Statsrådet. Det räcker inte att ansökan postats detta datum, utan den ska vara justitieministeriet till handa senast då.

Det är meriterande om projektet stöder genomförandet av det nationella programmet för brottsförebyggande Trygga tillsammans. Programmet fokuserar på att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet och på att förbättra invånarnas deltagande och påverkansmöjligheter för att förebygga brott. Invånarna innehar viktig kunskap om säkerhetsproblemen i sitt eget bostadsområde. De kan också ha goda förslag till hur säkerheten kan förbättras.

Läs mer på webbplatsen för rådet för brottsförebyggande www.rikoksentorjunta.fi

Ytterligare information:
Markus Alanko, specialplanerare, tfn 02951 50400, [email protected]

Tillbaka till toppen