Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet inledde sitt arbete

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2019 16.36
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet sammanträdde för första gången måndagen den 26 augusti under justitieminister Anna-Maja Henrikssons ledning.

Vid sitt konstituerande möte diskuterade ministerarbetsgruppen om sättet att arbeta och den preliminära arbetsplanen för hösten.

 - En trygg vardag, ett starkt rättsskydd och förtroende för demokratin hör till Finlands styrkor. Vårt arbete syftar till att trygga dessa även i fortsättningen, säger minister Henriksson.

Ministerarbetsgruppen diskuterade också polisskjutningarna som skedde i Borgå under veckoslutet. Ministerarbetsgruppen tar denna attack mot polisen på stort allvar.

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet behandlar bland annat ärenden som gäller utveckling av rättsvården, förebyggande av marginalisering och överskuldsättning samt tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Ministerarbetsgruppen behandlar också ärenden med anknytning till den inre säkerheten och asyl- och flyktingpolitiken.

Ytterligare information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected]

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]

Venla Salmi, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 064, [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen