Hoppa till innehåll
Media

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2015 13.11
Pressmeddelande

Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen webbdiskussion för att utreda hur väl lagen fungerar, vilka verkningar den har och vilka utvecklingsbehov det finns i den. I diskussionen kan deltagarna komma med egna förslag eller läsa och kommentera andras förslag.

Frågor som diskuteras är 1) bildande och registrering av aktiebolag samt elektroniska bolagsrättsliga dokument, 2) bolagets beslutsfattande, ledning och ansvar samt 3) finansiering, bokslut och företagsarrangemang. Idéerna och kommentarerna som samlats in till underlag för diskussionen frågorna är inte justitieministeriet officiella ståndpunkter.

Diskussionen leds av lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen och forskare Markus Tervonen från justitieministeriet.

Webbdiskussionen kommer att beaktas i en bedömningspromemoria om hur väl aktiebolagslagen fungerar och hur den borde utvecklas, som utarbetas vid justitieministeriet under hösten och som publiceras samtidigt som sammadraget av webbdiskussionen. Bedömningspromemorian skickas ut på remiss i början av år 2016. Beslut om eventuella lagberedningsåtgärder fattas efter remissbehandlingen.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

www.vaikuta-lakiin.fi/

Jari Lindström
Tillbaka till toppen