Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om andelslag träder i kraft vid ingången av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2013 11.04
Pressmeddelande -

En ny lag om andelslag träder i kraft vid ingången av 2014. Syftet med den nya lagen är att öka de finska andelslagens verksamhetsmöjligheter. Genom lagen blir det lättare bl.a. att bilda och förvalta andelslag och att skaffa medlems- och placerarfinansiering.

Avsikten är att lagens ikraftträdande den 1 januari 2014 stadfästs vid presidentföredragningen i morgon den 14 juni. Den gällande lagen om andelslag upphävs.

Andelslagens verksamhetsmöjligheter ökas bl.a. genom att formföreskrifterna blir färre och enklare samt genom att bestämmelserna görs mer dispositiva för att t.ex. underlätta anskaffningen av finansiering. För att klargöra den rättsliga grunden för andelslagens verksamhet intas det i lagen bestämmelser om flera sådana omständigheter och förfaranden som för närvarande framgår endast av rättspraxis.

Den klarare regleringen underlättar i synnerhet små andelslags verksamhet. I fortsättningen är det i praktiken lika lätt att bilda ett andelslag som ett aktiebolag, eftersom det räcker med en stiftande medlem. Enligt den gällande lagen krävs det minst tre medlemmar för att bilda ett andelslag.

Nuvarande andelslag behöver inte ändra sin verksamhet till följd av den nya lagen. Den nya lagen erbjuder främst nya alternativ för att ordna verksamheten och skaffa finansiering.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220 eller 050 340 9112, e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen