Hoppa till innehåll
Media

Överenskommelse om förhandlingsförfarandet för samekonventionen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2010 12.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Tuija Brax deltog i dag på måndagen den 22 november i mötet mellan de nordiska ministrarna ansvariga för samiska frågor och ordförandena i Stockholm.

I mötet kom man överens om förhandlingsförfarandena vid beredningen av den nordiska samekonventionen. För förhandlingarna ska Finland, Sverige och Norge tillsätta en förhandlingsdelegation om högst sex personer. Delegationen består av representanter från regeringen och sametinget. Till delegationen kan utöver ledamöterna utnämnas sakkunniga. Avsikten är att inleda förhandlingarna i början av år 2011 och målet är att de slutförs inom fem år.

Eftersom också sametinget ska godkänna den slutliga konventionstexten har Finland ansett det vara viktigt att representanterna från sametinget har möjlighet att framföra sametingets synpunkter och att dessa antecknas i mötesprotokollet.

Under mötet utdelades dessutom det nordiskt samiska språkpriset Gollegiella. Priset delades ut till norska Marét Sárá som är lärare författare av läroböcker i nordsamiska och svenska i Norge bosatta Lajla Mattson Magga, som är lärare och författare av läroböcker i sydsamiska.

Ordförande för mötet var Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson. I mötet deltog utöver minister Brax Norges förnyelse-, administrations- och kyrkominister Rigmor Aasrud samt ordförandena för sametingen i Finland, Sverige och Norge Klemetti Näkkäläjärvi, Ingrid Inga och Egil Olli.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Mirja Kurkinen (JM), tfn 09 1606 7621
e-post: fö[email protected]

Bilagan "Förfarandet som godkändes vid mötet" bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen