Hoppa till innehåll
Media

Pantbrev endast i elektronisk form från juni 2017

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2016 11.34
Pressmeddelande

Användningen av elektroniska pantbrev främjas. Alla pantbrev över nya inteckningar utfärdas från och med juni 2017 enbart i elektronisk form, och när inteckningar ändras omvandlas gamla skriftliga pantbrev till elektroniska. Elektroniska pantbrev ändras inte längre på ansökan till skriftliga.

Från och med 2020, efter en övergångsperiod, kan gamla skriftliga pantbrev inte längre ställas som säkerhet för en ny kredit. När nya krediter tas ska man antingen ansöka om nya inteckningar över vilka det utfärdas elektroniska pantbrev eller begära att gamla skriftliga pantbrev omvandlas till elektroniska.

Fastighetsägare som har gamla skriftliga pantbrev som säkerhet för en kredit t.ex. hos banken behöver inte vidta särskilda åtgärder med anledning av lagändringen, om han eller hon inte vill använda pantbreven som säkerhet för en ny kredit. Kreditgivarna kan dock ansöka om massomvandling av de gamla skriftliga pantbrev som de innehar genom ett enklare förfarande än förut.

Dessa ändringar i jordabalken om en övergång från skriftliga pantbrev till elektroniska tillvägagångssätt innebär att administrationen av de säkerheter som hänför sig till fastighetsköp blir effektivare. Detta gagnar såväl kreditgivarna som deras kunder. Ändringarna kommer också att effektivisera inskrivningsmyndigheternas verksamhet.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, puh. 02951 50224,
e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen