Hoppa till innehåll
Media

Parlamentarisk arbetsgrupp ska bereda en grundlagsändring som gäller valkretsindelningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2013 7.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en ändring av grundlagen till de delar som den gäller valkretsindelningen.

Enligt den gällande grundlagen kan antalet valkretsar på fastlandet vara minst 12 och högst 18. Det nuvarande antalet är 14. Dessutom väljs det i landskapet Ålands valkrets alltid en riksdagsledamot.

Riksdagen godkände nyligen regeringens proposition med förslag till omorganisering av valkretsarna så att storleksskillnaderna mellan dem utjämnas. Till följd av detta kommer antalet valkretsar att minskas med två. Nuvarande Kymmene valkrets och Södra Savolax valkrets slås samman till att bilda Sydöstra Finlands valkrets samt Norra Savolax valkrets och Norra Karelens valkrets slås samman till att bilda Savolax-Karelens valkrets. Den nya valkretsindelningen ska tillämpas för första gången vid riksdagsvalet 2015.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering ska grundlagen ändras på så sätt att antalet valkretsar på fastlandet är 6-12.

Syftet med grundlagsändringen är att trygga både den politiska proportionaliteten och den regionala representativiteten vid valen. Politisk proportionalitet innebär att varje politisk gruppering ska få så många riksdagsmandat som dess understöd i valet förutsätter, medan regional representativitet innebär att landets olika regioner i tillräcklig omfattning ska vara representerade i riksdagen.

Arbetsgruppens mandatperiod är 5.3 - 30.4.2013. Ändringen av grundlagen avses träda i kraft efter att den slutgiltigt har godkänts vid det första riksmötet efter riksdagsvalet 2015.

Arbetsgruppens ordförande är riksdagsledamot Kimmo Sasi, Samlingspartiets riksdagsgrupp. Medlemmarna är riksdagsledamot Mikael Jungner, Socialdemokratiska riksdagsgruppen; riksdagsledamot Kimmo Kivelä, Sannfinländarnas riksdagsgrupp; riksdagsledamot Tapani Tölli, Centerns riksdagsgrupp; riksdagsledamot Anna Kontula, Vänsterförbundets riksdagsgrupp; riksdagsledamot Astrid Thors, Svenska riksdagsgruppen; riksdagsledamot Tuija Brax, Gröna riksdagsgruppen; partisekreterare Asmo Maanselkä, Kristdemokratiska riksdagsgruppen och riksdagsledamot Jyrki Yrttiaho, Vänstergruppens riksdagsgrupp. Arbetsgruppens permanenta sakkunnig är valdirektör Arto Jääskeläinen och dess sekreterare är lagstiftningsrådet Tuula Majuri från justitieministeriet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuula Majuri, tfn 02951 50280
e-post: fö[email protected]

Mer om projektet

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen