Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar
Partierna vill långsiktigt stärka det civila samhället

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2023 20.22
Pressmeddelande

Deltagarna i en valpanel efterlyste av mångsidig dialog och tillräcklig finansiering för utvecklingen av det civila samhället. Delegationen för medborgarsamhällspolitik uppmuntrar den följande regeringen att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar och autonomi.

I en diskussion som delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) ordnade i dag i Ständerhuset i Helsingfors fick representanter för riksdagspartierna möjlighet att överlägga på vilka sätt de skulle främja det civila samhället och stärka möjligheterna att delta i det kommande regeringsprogrammet.

Deltagarna var Eeva-Johanna Eloranta, riksdagsledamot (SDP), Fredrik Guseff, partisekreterare (SFP), Mai Kivelä, riksdagsledamot (Vänst.), Veli Liikanen, partisekreterare (Gröna) Kike Elomaa, riksdagsledamot (Sannf.), Ilkka Miettinen, politisk sakkunnig (Cent.) och Saara-Sofia Sirén, riksdagsledamot (Saml.).

Representanterna för partierna var eniga om behovet att öka det civila samhällets möjligheter att delta i beslutsfattandet samt att öka kunskapen om och förståelsen för det civila samhället och förutsättningarna för dess verksamhet. Det civila samhällets framtid måste byggas upp genom en intensiv dialog mellan aktörerna. Delegationen anser det vara viktigt att etablera ett starkt organisationssamarbete också i välfärdsområdena.

En viktig fråga för organisationerna är övergången till den nya finansieringsmodellen i början av 2024. Nivån på statsunderstöden har avtalats parlamentariskt fram till 2026. Partierna ansåg det vara viktigt att organisationernas offentliga finansiering är förutsägbar och långsiktig också efter 2026. Delegationens organisationer har betonat att det är viktigt att nivån på statsunderstöden inte heller sjunker efter 2026. 

Det civila samhällets verksamhet främjar välbefinnande och delaktighet

Ett fritt och livskraftigt civilt samhälle har en viktig roll när gäller att skapa gemenskapskänsla och förebygga utslagning. Representanterna för partierna ansåg att man genom att öka sätten att delta får med människor med olika bakgrund. 

I sina mål för regeringsprogrammet anser delegationen att den kommande regeringen särskilt bör främja ungas deltagande. Unga är mer intresserade av politik och deltagande än någonsin tidigare, men de deltar allt mindre. Enligt partiernas representanter ska de unga ges verkliga möjligheter och färdigheter att påverka för att det också i fortsättningen ska finnas intresse för att delta och för att intresset ska öka.

– Civilsamhällets kritiska och mångsidiga verksamhet som skapar ny information stärker delaktigheten och demokratin. Det är ytterst viktigt att stärkandet av civilsamhällets verksamhetsförutsättningar syns och hörs under valet och vid regeringsförhandlingarna Delaktighet blir en stor fråga under valperioden, konstaterar generalsekreteraren för Finlands Röda Kors och delegationens ordförande Kristiina Kumpula. 

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), som finns i anslutning till justitieministeriet har till uppgift att främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna samt att förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. Delegationen består av en ordförande och 19 medlemmar som representerar organisationer, forskning, näringslivet, fri verksamhet inom det civila samhället samt ministerier och ämbetsverk. 

Mer information: 
Kristiina Kumpula, delegationens ordförande, tfn +358 40 588 6248, [email protected]
Maria Wakeham-Hartonen, delegationens generalsekreterare, specialsakkunnig, tfn 0295 150416, [email protected]

Läs mer: 
Delegationens mål för regeringsprogrammet 2023–2027
Delegationen för medborgarsamhällspolitik på justitieministeriets webbplats

Tillbaka till toppen