Hoppa till innehåll
Media

Anställda inom EU föreslås få rätt att rösta vid Europaparlamentsval i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2013 12.41
Pressmeddelande -

Det föreslås att de medborgare i Europeiska unionen som bor i Finland och är anställda inom EU eller andra internationella organisationer ska ha rätt att rösta vid val till Europaparlamentet i Finland. Regeringen överlämnade en proposition med förslag till ändring av vallagen till denna del till riksdagen i dag.

Till exempel anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten i Finland och deras familjemedlemmar är inte för närvarande röstberättigade vid Europaparlamentsval som förrättas i Finland, om de inte är finska medborgare eller om de inte har hemkommun i Finland. Dessa personer är dock i regel röstberättigade vid Europaparlamentsval som förrättas i deras hemstat.

Till följd av den föreslagna reformen ska tjänstemän som bor i Finland och är anställda vid EU eller andra internationella organisationer få välja om de vill rösta vid Europaparlamentsvalet i Finland eller i sin hemstat. Den som vill utöva sin rösträtt i Finland ska enligt förslaget anmäla detta skriftligen till magistraten. I nuläget skulle ändringen gälla uppskattningsvis sexhundra unionsmedborgare som bor i Finland men inte har hemkommun i Finland.

Enligt EU-fördraget har unionsmedborgare rösträtt och är valbara vid val till Europaparlamentet i den medlemsstat där de är bosatta, på samma villkor som medborgarna i den staten.

Befolkningsregistercentralen har till uppgift att informera de EU-medborgare som har rösträtt i Finland om röstningsförfarandet.

Ytterligare upplysningar: överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen