Hoppa till innehåll
Media

Stärkande av grundläggande rättigheter samt bekämpning av korruption diskuteras vid mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2019 12.56
Pressmeddelande

Under Finlands ordförandeskap håller rådet det första formella mötet om rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 7–8 oktober. Ordförande för behandlingen av rättsliga frågor är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Man kommer att diskutera EU:s åtgärder mot korruption och utvecklingen av dem. Med utgångspunkt i de frågor som ordföranden har lagt fram diskuteras bl.a. om EU i fortsättningen behöver vidta ytterligare åtgärder för att förebygga korruption.

Vid mötet behandlas flera frågor som gäller stärkandet av EU: s gemensamma värden. Avsikten är att anta rådets slutsatser om de grundläggande rättigheterna, eftersom EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna har varit rättsligt bindande i tio år. Dessutom kommer justitieministrarna att diskutera de utmaningar som stärkandet av de grundläggande rättigheterna medför 2020 och därefter.

Vid mötet kommer man att utvärdera de åtgärder som EU har vidtagit för att bekämpa hatpropaganda på nätet. Förhandlingarna om EU:s anslutning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna kommer också att diskuteras.

Kommissionen kommer att ge en lägesrapport om internationella förhandlingar om överenskommelser som kunde underlätta gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial (e-evidence). Vid mötet följer man också hur inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) framskrider.

Ministrarna ska vid mötet anta slutsatser om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust). Eurojust kommer att presentera sitt nya rättsliga terrorismbekämpningsregister för ministrarna. I registret samlas de viktigaste rättsliga uppgifterna så att inbördes kontakter mellan de personer som misstänks för terroristbrott ska upptäckas vid olika domstolsbehandlingar.

Ytterligare upplysningar: Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn +358 295 150 170, e-post: [email protected]

Offentliga debatter vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möten samt presskonferenserna kan följas i direktsändning på webben

På rådets webbplats finns dokument och annat material om frågor som behandlas som offentliga.

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Tillbaka till toppen