Hoppa till innehåll
Media

Permanent fängelselösning söks för Norra Finland

Utgivningsdatum 22.5.2017 9.10
Nyhet

Justitieminister Antti Häkkänen har gett Brottspåföljdsmyndigheten i uppdrag att planera en permanent lösning för att ordna fängelseplatser i Norra Finland.

Utredningen ska lämnas till justitieministeriet före slutet av oktober. Den görs i samarbete med Senatfastigheter. Utredningen hänför sig till situationen i Pelso fängelse. En del av avdelningarna i Pelso stängdes förra hösten på grund av problem med inomhusluften. Det ledde till att antalet fängelsplatser i Norra Finland minskade.

För närvarande finns det fyra fängelser där. Behovet av fängelseplatser i Norra Finland är omkring 300, om behovet är ca 200 platser i slutna anstalter och ca 100 platser i öppna anstalter. Brottspåföljdsmyndigheten ska nu utreda två olika alternativ:

nybyggnad av fängelserna i Pelso och Uleåborg som separata anstalter
sammanslagning av fängelserna i Pelso och Uleåborg till Norra Finlands fängelse

Utredningen ska innehålla kostnadskalkyler för projektet samt uppskattningar av personal-, lokal- och andra utgifter jämfört med nuläget. Det ska dessutom göras en bedömning av hur Brottspåföljdsmyndighetens fängelsekoncept och behoven att utveckla verksamheten kan genomföras i vartdera alternativet.

Justitieministeriet kommer att fatta ett beslut på basis av utredningen hösten 2017.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef, överdirektör Arto Kujala, tfn 02951 50408

Tillbaka till toppen