Hoppa till innehåll
Media

Nordiska samekonventionen paraferades

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2017 14.52
Pressmeddelande
Ordförandena för de förhandlingsdelegationer som förhandlat om en nordisk samekonvention mellan Finland, Norge och Sverige har i dag paraferat, dvs. efter avslutade förhandlingar preliminärt bestyrkt konventionstexten. Den svenska textversionen har publicerats. Konventionens finskspråkiga version blir klar inom de närmaste dagarna.

Efter fem års förhandlingar nådde parterna preliminärt samförstånd i december. Därefter har konventionstexten granskats. Avsikten med konventionen är att stärka samernas rättigheter så att samerna ska kunna bevara, utöva och utveckla sin kultur, sina språk och sitt samhällsliv på ett sådant sätt att statsgränserna stör detta så lite som möjligt. Enligt konventionen ska Sametinget i respektive land ge sitt bifall till konventionen innan den undertecknas.

Ytterliga upplysningar:
direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534

Jari Lindström
Tillbaka till toppen