Hoppa till innehåll
Media

Diskussion om möjligheterna att inrätta ett register över positiva kreditupplysningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 16.33 | Publicerad på svenska 20.9.2017 kl. 15.02
Pressmeddelande

Centrala aktörer inom kreditbranschen har i dag i vid ett möte som leddes av justitieminister Antti Häkkänen diskuterat frågor i anslutning till inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister. Syftet med mötet som ordnades på initiativ av minister Häkkänen var att utreda olika instansers synpunkter på saken

- Diskussionen fördes i god anda. Utifrån de synpunkter som lyftes fram vid mötet kan man vid justitieministeriet under hösten göra en preliminär bedömning om vilka åtgärder det behövs i ärendet. Regeringen har ställt som mål att på olika sätt ingripa i överskuldsatthet, konstaterade minister Häkkänen efter mötet.

- Justitieministeriet kommer att bedöma även andra lagändringsbehov som ansluter till överskuldsatthet, till exempel när det gäller regleringen av snabblån och möjligheterna att ge företagare en ny chans. - Inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister skulle vara ett omfattande och krävande lagstiftningsprojekt med kopplingar även till dataskyddsfrågor. 

Justitieministeriet har bedömt behovet att inrätta ett positivt kreditupplysningsregister senast år 2013. I utredningen som gjordes då bedömdes det vilka förutsättningar det finns för att reglera insamling och användning av s.k. positiva kreditupplysningar ur en juridisk synvinkel.

Utredningen gjordes av professor Ahti Saarenpää och han ansåg då att införande av ett register över positiva kreditupplysningar inte kan rekommenderas. Enligt honom skulle införandet av ett sådant register kräva en mångsidig reform av lagstiftningen samt en omfattande samordning av de aspekter som gäller de olika aktörernas och i synnerhet de registrerades rättigheter och skyldigheter. Vid den tidpunkten var det också motiverat att vänta på att EU:s allmänna dataskyddsförordning skulle bli färdigt. 

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Tillbaka till toppen