Hoppa till innehåll
Media

Preciserade anvisningar till kommunerna om hur personer i isolering kan rösta

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2021 16.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har preciserat anvisningarna till kommunerna om hur de under coronan kan arrangera röstning för väljare i karantän och isolering.

Preciseringarna gäller röstningsarrangemangen för personer i karantän och isolering och vaccineringen av valfunktionärer. Personer i isolering kan rösta hemma eller på valdagen med iakttagande av de specialvillkor som beskrivs i anvisningen och genom beslut av en smittskyddsläkare.

Preciseringar har gjorts i de anvisningar som gäller ordnandet av kommunalval under coronapandemin och som är riktade till centralvalnämnderna, valförrättarna vid hemmaröstning och valnämnderna.

Justitieministeriet har berett förfaranden för att säkerställa hälsosäkerheten vid röstning i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Coronaanvisningar för valmyndigheterna vid kommunalval

Mer information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Tillbaka till toppen