Hoppa till innehåll
Media

Preciserade bestämmelser om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 13.38
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om behandlingen av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten. Samtidigt föreslås ändringar i fängelselagen och de andra lagarna som gäller verkställighet av påföljder. Propositionen har att göra med införandet av Brottspåföljdsmyndighetens nya informationssystem.

Den nya lagen behövs eftersom det nya informationssystemet medför ändringar bland annat i registerindelningen och registrens namn. Samtidigt upphävs den gällande lagen. I lagförslaget beaktas också mer detaljerat kraven i den allmänna dataskyddslagstiftningen.

I propositionen ingår även ändringar i fängelselagen, häktningslagen, lagen om verkställighet av samhällspåföljder, lagen om övervakad frihet på prov, lagen om verkställighet av kombinationsstraff och strafflagen. Ändringar gäller i första hand bestämmelser om förfaranden. Syftet är att förenkla och förtydliga förfarandena för verkställighet av påföljder.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft i början av maj då Brottspåföljdsmyndighetens nya informationssystem (Roti) tas i bruk.

Ytterligare information:

Anne Hartoneva, regeringsråd, tfn 0295 150344, [email protected]

Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150520, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
 

Tillbaka till toppen